Veikėjai

Įspėjimas! Skaitydami šį skyrelį, jūs sužinosite šiek tiek daugiau apie nuotykius, aprašytus pasakojimuose apie Gugį. Jeigu knygos dar neskaitėte ir norite kuo daugiau netikėtumų, atidėkite šį skyrelį ateičiai.


© 2006-2018 gugis.lt, svetainę kūrė: Emilis Dambauskas